Werkwijze

Om de doelstellingen van Bades Foundation te bewerkstelligen zijn er een viertal werkgebieden gedefinieerd.

Zo is Bades Documentatie en Kenniscentrum in het leven geroepen voor het verzamelen en vastleggen van kennis en documentatie met betrekking tot de Rif en Riffijnen. Er is veel geschreven en vastgelegd over de rijkdommen in de Rif, en dat willen we graag ontsluiten en tonen.

Verder zal er periodiek een Bades Amazigh Festival georganiseerd worden, met culturele activiteiten met als doel de Rifcultuur, dat primair een Amazigh-oorsprong heeft, bekendheid te geven.

Uiteraard zijn de doelstellingen van Bades nauw verbonden met de Rif zelf. Zo zullen activiteiten ondernomen worden die zich hoofdzakelijk op de Rif richten. Denk bijvoorbeeld aan monumentenzorg. Dit is het werkgebied van de commissie Bades InArif.

Het werk van deze commissie overlapt en versterkt deels het werk van de commissie Bades Travel. Het doel hiervan is excursies naar de Rif te organiseren. Hierdoor kun je de Rif letterlijk en figuurlijk proeven. Dit draagt bij een betere kennis over het gebied en een grotere bewustwording en beleving van haar rijkdommen. Gecombineerd met een vakantiegevoel is het de ideale manier om de schoonheid van deze rijkdommen te leren kennen.

10
Rifreis jongeren uit Mechelen, april 2014. Bezoek aan mausoleum sherief Ameziane in Zghanghan