Missie, visie

Visie

Ondanks ruim vier decennia aanwezigheid van Marokkanen in Nederland, is er weinig informatie over hun herkomstgebied. Bades Foundation beoogt daarom kennis over de culturele geschiedenis van het Marokkaanse Rifgebied te verzamelen en toegankelijk te maken voor een breed publiek. Als stichting willen we daarnaast meer bekendheid geven aan het gebied onder, met name jongere, Marokkanen in Nederland en Europa om samen een bijdrage te leveren aan duurzame ontwikkeling van het gebied.

 

Missie

Bades Foundation wil stilstaan bij de Riffijnse identiteit en brug slaan tussen Marokkanen in Nederland en hun herkomstgebied. De kernwoorden van onze stichting zijn: kracht, leven, trots en cultuur.