Doelen

De activiteiten van deze commissie sluiten aan bij werkzaamheden van andere commissies, zoals Bades Travel.

Er zal een wisselwerking bewerkstelligd worden tussen de werkzaamheden van de verschillende commissies, ten einde de doelstellingen van Bades Foundation te stroomlijnen.

 

Enkele van de doelstellingen van commissie InArif:

  • verkenning, inventarisatie en ontsluiting cultureel-historisch erfgoed en daarmee..
  • een bijdrage leveren aan de bescherming van dit erfgoed
  • bekendheid geven aan het aanwezige rijke cultureel-historische erfgoed