Achtergrond

Het Rifgebied kent een rijke culturele traditie die een Mediterraanse smeltkroes vormt van invloeden die teruggaan tot de Feniciërs en Romeinen. Gedurende de euuwen heen zijn deze invloeden versterkt door de aanwezigheid van andere bevolkingsgroepen. Zo kent het gebied belangrijke culturele bijdragen van Imazighen, de oorspronkelijke bewoners van het gebied. Tevens is de invloed vanuit het Jodendom en Islam onmiskenbaar.

Het Rifgebied herbergt deze rijkdommen al eeuwen, maar wordt bedreigd door kaalslag. De Riffijnse taal wordt bedreigd met uitsterven en de eeuwenoude historische bezienswaardigheden zijn verworden tot ruïnes.

De lokale bevolking zet zich onvermoeibaar in voor behoud van dit erfgoed, voor de lokale inwoners (maar ook voor de hele mensheid). Echter, deze bevolking is helaas niet bij machte grote veranderingen te bewerkstelligen. De civil society speelt een belangrijke rol in deze inspanningen. En het resultaat wordt steeds zichtbaarder. Meer aandacht voor het cultureel-historisch erfgoed, de taal, de natuur en culinaire tradities is zichtbaar.

De activiteiten van commissie Bades Travel zijn hoofdzakelijk gericht om dit cultureel erfgoed te tonen, en zijn gericht op het organiseren en verzorgen van reizen naar de Rif om geïnteresseerden (uit Nederland en België) in aanraking te brengen met de geschiedenis en het prachtige culturele erfgoed van de Riffijnse bevolking. 

Bades Travel streeft naar verbetering van kennis – en de bescherming en behoud – van de geografische, culturele en historische bijzonderheden van de Rif. Bovendien wil Bades Travel op deze manier de binding van de tweede en derde generatie Marokkaanse Nederlanders met de Rif versterken. Deze activiteiten sluiten aan bij de werkzaamheden van andere commissies binnen Bades Foundation, zoals Bades InArif en Bades DKC.  

Interesse in een excursie naar de Rif? zie voor meer informatie: http://bades.nl/bades-rif-excursies/