Achtergrond

Bades Foundation heeft geconstateerd dat er een zorgwekkend gebrek aan kennis van het Rifgebied is onder Marokkaanse Nederlanders en autochtone Nederlanders en Belgen heerst. Zelfs als ze er oorspronkelijk zelf vandaan komen, is de kennis zeer beperkt. Bovendien zijn de bestaande publicaties over (de geschiedenis) van het Rifgebied nauwelijks toegankelijk voor een groter publiek.

De commissie Bades Documentatie- en Kenniscentrum stelt zich daarom ten doel om bestaande publicaties over het cultureel en historisch erfgoed in de Rif te verzamelen en beschikbaar te stellen voor een breed publiek. Voor de komende jaren heeft deze commissie een bescheiden bibliotheek ter beschikbaar gesteld voor onderzoek en studie in hoofdzakelijk Nederland en België. Dit kan in samenwerking met bestaande instituten zoals het Marokko instituut.

De verzamelfunctie van dit kenniscentrum geldt ook voor materieel en immaterieel erfgoed van de Riffijnen in binnen en buitenland. Een belangrijk voorbeeld hiervan is het vastleggen van levensverhalen van Marokkaanse gastarbeiders in Nederland en België en de migratiegeschiedenis van de Rif.

Projecten

Marokkaanse/Riffijnse jongeren in Nederland heeft moeilijk toegang tot informatie over de Rif, waardoor het sommigen ontbreekt aan historisch en cultureel besef. Het bevorderen van dit besef zal helpen bij de identiteitsontwikkeling van de Marokkaanse Riffijnse jeugd in Nederland en België.